ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Εταιρικά στοιχεία

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
ΝΑΥΑΡ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2 ΑΘΗΝΑ 10557
Τηλ.210-9934882
Fax 210-3212973
E-mail: goodfish@otenet.gr

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση 2014

Πρόσκληση 2015

Πρόσκληση 2016

Πρόσκληση 2017

Πρόσκληση Επαναλ. Γ.Σ. 2019

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ & ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ